Lediga jobb
Meny
Meny

vikarierande Miljöspecialist med inriktning miljöledning

Stockholm Teknik Sista ansökningsdag: 2021-03-07

Tradition i utveckling. Statens fastighetsverk förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla detta på ett långsiktigt hållbart sätt. 

SFV:s hållbarhetsarbete ska bidra till att uppfylla de av myndigheten prioriterade globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, klimatavtalet och nationella mål inom SFV:s verksamhetsområde, såsom de nationella målen för arkitektur-, form- och designpolitiken, miljökvalitet, kulturmiljö och skogspolitiska målen för produktion och miljö.

Som miljöspecialist på Statens fastighetsverk ingår du i Teknikenheten på Projekt- och specialistavdelningen. Projekt- och specialistavdelningen har ett övergripande ansvar för att utveckla SFV:s fastighetsförvaltningsuppdrag och roll som kompetent byggherre samt att myndigheten bidrar till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. Avdelningen har ett ansvar för SFV:s övergripande miljö-, teknik- och kulturmiljöarbete.


Din roll 

Rollen som miljöspecialist spänner över både det operativa och det strategiska arbetet, vilket innebär att agera sakkunnig inom ett brett spektrum av miljöfrågor mot projektledare och förvaltningen, samtidigt som du driver och utvecklar dina fokusämnen inom myndigheten, och integrerar dem i processer, styrande dokument och verksamhetsplanering. Myndigheten har ett stort fastighetsbestånd vilket innebär att miljöspecialister arbetar i styrande, rådgivande och samordnande roll. Det ingår även ett övergripande ansvar att utveckla arbetssättet samt vara beställarstöd för externa konsulter.

Dina arbetsuppgifter inkluderar

 • att ansvara för att driva utvecklingsprojekt, ta fram strategier och beslutsunderlag samt vara myndighetens expert inom miljöledning och ISO 14001
 • agera sakkunnig inom ett brett spektrum av miljöfrågor mot projektledare, förvaltningen och övrig verksamhet
 • Svara på remisser
 • Genomförande av utbildningar
 • Avvägningar av miljökrav mot bevarande av kulturvärden
 • Bevakning och implementering av miljölagstiftning
 • Utveckla miljöledningssystemet samt medverka i revisioner
 • Hantering av miljöavvikelser inom myndigheten
 • Utveckla samarbetet med verksamhetsstyrning, hållbarhetschef samt andra enheter
 • Stödja hållbarhetschef vid rapportering enligt Miljöledning i staten samt sammanställa SFVs koldioxidutsläpp
 • Ansvara för myndighetens miljörutiner och uppföljning av dessa
 • Utveckla arbetet med miljöfrågor i driften av fastigheter inklusive radon, kemikaliehantering, avfallshantering mm

Genom att stärka SFV:s miljö- och hållbarhetsorganisation ska vi öka kapaciteten i vårt arbete med hållbar förvaltning och hållbart byggande. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga miljö- och energispecialister samt SFV:s hållbarhetschef. Din uppgift är att vidareutveckla och stärka vårt miljöarbete i såväl kulturhistoriskt skyddade byggnader som nya och ombyggda hus, ofta med komplexa och krävande verksamheter. Vi erbjuder unika miljöer, kompetenta kollegor, ett utmanande arbete och kontinuerlig kompetensutveckling.

Din profil 

 • Akademisk examen inom kemi, biologi, miljövetenskap eller motsvarande
 • Du har god kunskap om bygg- och fastighetsbranschens miljöaspekter
 • Flera års erfarenhet inom miljöledning från beställarorganisation
 • Fördjupad kunskap inom fastighetsägarens ansvar samt miljöfrågor vid drift av fastigheter
 • Du kan uttrycka dig väl på svenska i såväl tal som skrift

Meriterande är fördjupad kunskap inom:

 • Miljöinventeringar och rådgivning avseende förorenade byggnader
 • ISO 14001
 • Byggvarubedömningen och rådgivning avseende kemikalier, byggvaror, materialval
 • Hållbar utveckling
 • Utrikeserfarenhet

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du tar initiativ och tycker om att hitta nya lösningar. Vi ser också att du är ansvarsfull, har en god kommunikationsförmåga samt lätt för att samarbeta. Miljöspecialisterna samarbetar och delar på många arbetsuppgifter, därför hoppas vi att du vill ingå i teamet och ställer upp för dina kollegor. Samtidigt kommer du även att arbeta självständigt i projektform och bör trivas med det. Då alla våra fastigheter och uppdrag är unika är flexibilitet och öppenhet positiva egenskaper. Du delar även värderingarna som är gemensamma inom staten - demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde samt effektivitet och service.

Mer information  
Denna anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.

Tidsbegränsad anställning/vikariat ca ett år med tillträde juni 2021. Våra fastigheter finns över hela landet, vilket kan innebära en del resor.

Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.  

Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi är stolta över att vara statsanställda och få bidra till en positiv samhällsutveckling. 

Sista ansökningsdag är 2021-03-07 och vi ser fram emot din ansökan och CV. Välkommen till oss! 

Kontakt:
Kjell Isaksson, Enhetschef Teknik
010-478 70 24
kjell.isaksson@sfv.se

Maike Bäcklin, Miljöspecialist
010-478 70 75
maike.backlin@sfv.se